cserko suli nev

Tudnivalók

BEMUTATKOZIK AZ 1.P OSZTÁLY TANÍTÓJA 

Tisztelt Szülők!

A leendő első osztályt indító tanítók közül korábbi programjainkon két tanítóval személyesen is megismerkedhettek. Gabuláné Iró Zsuzsanna (Zsuzsa néni), illetve Horváth-Bodzás Ildikó (Bodza néni) után a jelenlegi körülményekre tekintettel most az iskola honlapján szeretném bemutatni Önöknek Bozsics Zsanettet, aki az 1.P osztály tanítója lesz. Az osztály tanulmányait a Szentistvántelepi Általános Iskolában kezdi meg, majd 2021. szeptemberében a Patakpart Általános Iskolába költözik.

Kovács Kristóf Áron
intézményvezető


Kedves Szülők! 

Sok szeretettel és nagy örömmel köszöntöm Önöket az 1.P osztály tanítójaként. Bozsics Zsanett vagyok, tanító, komplex művészeti terapeuta és nem mellesleg két kis örökmozgó gyermek édesanyja. 

A pedagógusi pályám eddigi 10 évét egy budapesti általános iskolában töltöttem, ahol volt szerencsém két osztályt is kísérni osztályfőnökként alsós éveik alatt. 

A nagyobbik gyermekem is hamarosan első osztályos lesz, így már szülőként is teljesen átérzem, hogy az iskolába lépés pillanata egy fontos és meghatározó élmény a kis diákok életében. Éppen ez okból elsődleges célom mindig az volt, hogy egy olyan biztonságot adó, nyugodt, szeretetteljes légkört tudjak biztosítani, ahová félelmeiket hátrahagyva, örömmel lépnek be. Számomra minden gyerek egy kis csoda, s vallom, hogy a tekintetükben lévő csillogást, érdeklődést, motiváltságot folyamatosan táplálni kell, segíteni annak kibontakozását, fejlődését. Úgy gondolom, hogy mindenkiben rejlik valamely tehetség, melynek útra találásában, támogatásában nekünk, pedagógusoknak döntő szerepünk van. 
Feladatomnak tartom az alapképességek sokirányú fejlesztését, melyet változatos munkaformákkal és az egyénre szabott képességfejlesztéssel igyekszem elérni. A biztos tudás megalapozása mellett, nagy hangsúlyt helyezek arra, hogy megélhessék a gyermeki lét gondtalanságát, szabadságát és számtalan örömét. A tanóráimat a játékosság, tevékenykedtetés, tapasztalatok gyűjtése és sok-sok mozgás és jókedv jellemzi. 
A kiegyensúlyozott, harmonikus személyiség kialakulásához elengedhetetlennek vélem a test és a lélek ápolását. Ennek érdekében a mindennapi mozgásos játékok, közösségformáló kirándulások mellett a mesék birodalma és a művészetterápia adta módszerek, alkotások folyamatosan átszövik majd az együtt töltött napjainkat.
Úgy gondolom, hogy a gyermekek személyiségfejlődéséhez és harmonikus, örömteli létéhez nagyban hozzájárul, ha érzi a szülő és a pedagógus támogató egységét. Ezért igyekszem egy bizalomközpontú, őszinte kapcsolatot kialakítani a szülőkkel.

Így a végén, de nem utolsósorban, szeretnék üzenni a leendő kis tanulóimnak: 

Kedves kis elsőseim!
Nagy szeretettel, s örömmel várlak majd Benneteket az első iskolai napon. Izgultok? Őszintén megvallom, egy kicsit én is…, de ezt csak a várakozás teszi. Hiszen várom azt a pillanatot, hogy együtt lehessünk, megismerhessük egymást, s belevághassunk egy nagy utazásba, az iskola varázsvilágába. Megígérem, hogy sokat fogunk játszani, nevetni és számtalan jobbnál-jobb élményt gyűjteni. Szóval, gyertek csak bátran, tárt karokkal fogadlak titeket!
Csodaszép, lélekmelengető nyarat kívánok Nektek és Szüleiteknek! 
Szeretettel ölellek benneteket! 
Zsanett néni

Bozsics Zsanett web

 


 


TÁJÉKOZTATÓ

A LEENDŐ ELSŐS GYERMEKEK ISKOLAI BEIRATKOZÁSÁRÓL

A 2020/2021-ES TANÉVRE

 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

  • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

  • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

  • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/2021-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 

* Amennyiben a KRÉTA rendszeren belüli ügyintézés nem lehetséges, iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására különösen indokolt esetben, az április 28 és május 15. közötti időszakban – előzetesen egyeztett időpontban – hétfőn, szerdán és pénteken 8-12 óráig, kedden és csütörtökön 12-16 óráig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Kelt Budakalászon, 2020. április 6-án

                                                                                                                         Kovács Kristóf Áron

                                                                                                                           intézményvezető[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

 

Felvételi körzethatárok

Szakszolgálat

Útmutató a KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS BEIRATKOZÁS modul használatához

 


 

Iskolánkban a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházak tájékoztatóit innen lehet letölteni:

Buddhista szemléletű erkölcstan

Buddhista erkölcstan mintatanterv

Katolikus hit-és erkölcstan


Tovább a kategóriában: